وبلاگ

آخرین اخبار سایت را اینجا ببینید.
استخدام به زبانی ساده و در لغتنامه به معنی « به خدمت گرفتن » است.

تعریف استخدام چیست و روندهای استخدام چگونه است ؟

به نام خداوند جان و خرد

 

موضوع مورد بحث : استخدام


استخدام چیست؟

استخدام به زبانی ساده و در لغتنامه به معنی « به خدمت گرفتن » است.

ما در کارِابی آنلاین کارنیک ، سعی داریم استخدام را برای شما همراهان عزیز شرح دهیم :

 

تعریف استخدام چیست ؟

استخدام نوعی از قرارداد است که  اصولا بین کارمند و کارفرما بسته میشود و می‌تواند شامل قواعد قوانینی شفاهی و یا کتبی برای ارائه خدمات و کنترل و نظارت بر انجام کار باشد که بین کارمند و کارفراما تفاهم و در قرارداد فی مابین گنجانده میشود. این قرارداد معمولاً با تضمین کارایی و مفید بودن برای شغل مورد نظر از جانب کارمند برای کارفرما همراه با تعیین دستمزد می‌باشد.

 

انواع استخدام چیست ؟

استخدام انواع شکل ها و نوع های گوناگونی دارد و از نظر مراجع قانونی و طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از تصویب این قانون کلیه استخدامی ها را به دو صورت رسمی یا پیمانی انجام می شود .

البته استخدامی روز مزد، کار ساعتی یا قرارداد کار معین را هم از وقتی کارها به بخش خصوصی و پیمانکاران واگذار شده است، از آن پس استخدام ها به صورت پیمانی بسته می شوند و حتی در ادارات و ارگان‌های دولتی نیز از قرارداد کار معین استفاده می گردد.

 

 

استخدام رسمی چیست؟

استخدام رسمی برای در اختیار گرفتن سمت‌ های ثابت در مشاغل حاکمیتی در نظر گرفته شده و در مقابل استخدامی کشوری، استخدامی رسمی در قانون مدیریت خدمات کشوری محدودیت بیشتری دارد و همچنین تاکید شده است که باید برای برای مشاغل ثابت صورت بگیرد.

همچنین برای استخدامی های رسمی که دارای سابقه کار مشخصی هستند حکم رسمی صادر می گردد و افرادی که به اصطلاح رسمی می شوند با حفظ ضوابط تا همیشه به کارشون ادامه می دهند.

 

استخدام پیمانی چیست؟

قرارداد های استخدامی پیمانی برای مدت زمان معینی و کار مشخص انجام می شود و باید کار به صورت موقت انجام شود و برای مشاغل ثابت استخدامی رسمی صورت می گیرد. افرادی که به صورت پیمانی به خدمت گرفته می شوند نمی توانند به صورت مستمر در خدمت سازمان باقی بمانند و حتی اگه کارمند دولتی باشد باز هم به عنوان استخدام رسمی به حساب نمی روند.

 

استخدام قرارداد چیست؟

همچنین حالت سومی تحت شرایط خاص و با تعاریف مشاغل معینی که از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاییدیه دارند، ۱۰ درصد مشاغل سازمانی باید بصورت ساعتی یا قرداد کار معین باشد که حداکثر زمانش ۱ سال می باشد و بعد از اون قابل تمدید نخواهد بود. اما استخدام قرارداد کار معین برای مشاغل سازمانی ثابت نمی تواند منطقی باشه که متاسفانه این امر انجام می شود.

 

 

تفاوت استخدام رسمی با استخدام پیمانی :

انواع استخدام رسمی : الف)رسمی آزمایشی  ب)رسمی قطعی

پیش از آنکه افراد بصورت استخدام رسمی قطعی درآیند باید مدتی بصورت رسمی آزمایشی کار کنند

افرادی که در طی یا پایان دوره ی آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشود بدون هیچگونه تعهد حکم برکناری آنها از طرف وزارتخانه یا موسسه صادر و جریان به اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد

افراد برکنار شده تا یکسال پس از برکناری حق شرکت در آزمون استخدام رسمی در همان شغل را نخواهند داشت .

 

مستخدم روز مزد:

مستخدم روز مزد به فردی گفته می شود که برای یک یا چند روز استخدام و مزد خود را روزانه دریافت می کند.

استخدام روزمزدان همواره برای یک یا چند روز نیست وگاهی اوقات این افراد برای مدت طولانی تری به استخدام دستگاه دولتی در می آیند

این افراد دو گروهند:روز مزد موقت و روزمزد ثابت

دسته ی اول برای کارهای موقت و استثنایی (مانند کارگران ساختمانی)و دسته ی دوم برای مدت نامعین و کارهای فنی و اداری(مانند منشی و حسابدار و غیره) استخدام می شوند.

 

مستخدم حکمی:

این دسته از مستخدمین به موجب قرارداد به عنوان روز مزد استخدام نشده اند بلکه بر طبق اختیاراتی که به وجب قوانین خاص به وزیران یا سرپرستان سازمانهای دولتی داده شده است به استخدام دولت در آمده اند.

وضع مستخدمین حکمی از لحاظ آنکه برای مدت نامعین استخدام شده اند ومشاغل آنها کم و بیش حساس و ثابت است شبیه وضع مستخدمین رسمی است بدون آنکه از مزایای استخدم رسمی یا پیمانی برخوردار باشند در گذشته شمار زیادی از مستخدمین حکمی ،مانند مهندسین و کارمندان فنی و اداری ،به این سبب وارد خدمت دولت شده اند که بعدا براساس ضوابط قانون استخدام کشوری،تبدیل وضع داده و رسمی شده اند.

 

 

شرایط عمومی استخدام دستگاه های اجرایی:

 

 1. داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان

 

 1. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

 

 1. اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

 

 1. اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)

 

 1. داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 

 1. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

 

 

 

فاکتور های مهم برای استخدام یک کارمند مناسب چیست؟

 

یک کارمند مناسب و نمونه را باید بر اساس فاکتور های زیر ارزیابی کرد:

 

هوش :

اولین مسئله ای که یک مدیر باید به دنبال آن باشد هوش و ذکاوت افراد است. تحقیقات نشان داده‌ که ۷۶ درصد کارآمدی و ارزش آفرینی یک کارمند به هوش او بستگی دارد. منظور از هوش همان توانایی سازماندهی، تعیین اولویت‌ها،  برنامه‌ریزی، به پایان رساندن کارها و حل مشکلات است. بهترین روش برای آگاهی از این مسئله ، پرسیدن سؤالات هوشمندانه است. مسئله ای که نشان می دهد فرد دارای هوش است، کنجکاوی است. هرچه سؤالات بهتری بپرسید می توانید در مقابل جواب هایی که می شنوید نتیجه گیری بهتری داشته باشید.

 

 

 

رهبری و هدایت :

 

دومین موضوعی که مدیران باید به آن توجه کنند، توانایی رهبری امور توسط فرد است. منظور از رهبری همان مسئولیت پذیری کارمند است. رهبری شامل قبول مسئولیت، داوطلب شدن در امور و ارزیابی آن ها است . نشانه بارز یک رهبراین است که بهانه ای برای انجام امور نمی‌آورد و برای دستیابی به اهداف سازمان داوطلب باشد و برای رسیدن به آن‌ها تلاش کند.

 

 

صداقت :

 

صداقت و درستی سومین فاکتوری است که مورد جستجوی مدیران قرار می گیرد. صداقت اصلی ترین ویژگی برای دست‌یابی به موفقیت در کسب و کار است. فردی که  صداقت و روراستی از ویژگی های اخلاقی او است با خود نیز همین گونه است به عبارت دیگر با خود و دیگران کاملاً صادق است و نقاط قوت و ضعف‌ خود را می پذیرد، اشتباهات خود را قبول می کند و وفادار خواد بود. فرد وفادار هیچ‌گاه درباره کارفرما و همکاران قبلی بدگویی نخواهد کرد.

 

 

صلاحیت :

 

صلاحیت دیگر ویژگی مهمی است که باید به آن توجه کرد. شایستگی و صلاحیت یک فرد در حوزه کاری خود برای موفقیت ضروری است و زیرساخت های همه پیشامدهای کاری و رسیدن به هدف را برای ما ترسیم می کند.

به عبارت دیگر، صلاحیت به معنی توانایی انجام امور است. صلاحیت شامل توانایی تعیین اولویت‌ها، تشخیص کارهای مرتبط از کارهای نامرتبط و سپس متمرکز بودن کامل بر روی اهداف تا پایان کار است.

 

انواع روش‌های مصاحبه استخدامی :

 1. مصاحبه‌ی حضوری (روش سنتی)
 2. مصاحبه‌ی تلفنی
 3. مصاحبه‌ی ثانویه

 


مزایا و معایب شغل دولتی (استخدام) :

مزایا :

 1. امنیت شغلی
 2. انعطاف پذیری
 3. ساعات مشخص کاری

 

معایب :

 

 1. روند کند افزایش حقوق
 2. نظارت ضعیف
 3. همکاران تنبل

 

 

۳ دیدگاه

 1. adminmykarnikashkannikbin

  مطالب شما عالیه. ممنون

 2. یگانه محمدی

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون. من از طریق این سایت شغل دلخواهم رو پیدا کردم و استخدام شدم.
  فکر میکنم قالب سایت رو تغییر دادید. چون قبلا مقالات بسیار جذابی رو روی سایت خودتون داشتید که من مطالعه کرد بودم.
  بازم ممنون از سایت خوبتون
  یگانه محمدی

 3. حامد اسماعیل پور

  با سلام. لطفا مقالات تخصصی کار و اشتغال هم بذارید. مرسی از سایت شما که آگهی های استخدامی رو رایگان میذاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *