اجاره یا مشارکت بصورت کلی

اجاره یا مشارکت بصورت کلی

  • پاره وقت
  • تمام وقت
حقوق ماهانه :

اجاره یا مشارکت بصورت کلی , و جزئی پرسنل سالن زیبایی , بانوان در تمامی لاین ها

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

09194121279

نمای کلی شغل