به تعدادی کمک آشپز ماهر

به تعدادی کمک آشپز ماهر

  • تمام وقت
  • به تعدادی کمک آشپز ماهر , و کارگرساده جهت کار در رستوران , هتل باجای خواب نیازمندیم

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

09123036100