به یک مدیرداخلی

به یک مدیرداخلی

  • تمام وقت
  • به یک مدیرداخلی , وروابط عمومی مسلط به فضای , مجازی ، ورد، اکسل ، فتوشاپ , ومواردمربوط به تبلیغات ، جهت کار , درمرکزمشاوره روانشناسی،رزومه , وحقوق پیشنهادی راارسال نمایید

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

Iman.najjar@ymail.com