به 2نفرخانم‏جهت‎مدیر داخلی و

به 2نفرخانم‏جهت‎مدیر داخلی و

  • تمام وقت
  • به 2نفرخانم‏جهت‎مدیر داخلی و , مدیراداری درشرکت واقع در , زعفرانیه‎باحقوق‎بالای3م

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

22654665 – 22654384