شرکت بهین صافی گیتی

شرکت بهین صافی گیتی

  • تمام وقت
  • شرکت بهین صافی گیتی , درحوزه مدیریت بازرگانی نیروباسابقه , مرتبط بافیلترهای صنعتی نیازدارد

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

22825921 – 22825913