مدیرروابط عمومی خانم / آقا

مدیرروابط عمومی خانم / آقا

  • تمام وقت
  • مدیرروابط عمومی خانم / آقا , حداقل3سال‎سابقه مدیریت ‎روابط , عمومی،ترجیحابامدرک‏روابط‎عمومی

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

09129375643 ـ 26208194