# مدیر تضمین کیفیت #

# مدیر تضمین کیفیت #

  • تمام وقت
  • # مدیر تضمین کیفیت # , مسلط به اموربازرگانی

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

hrod@barno.ir