مدیر داخلی خانم

  • مدیر داخلی خانم , مسلط به منابع انسانی , با سابقه کار مفید

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

26203179