نیاز به مدیر ساختمان

نیاز به مدیر ساختمان

  • تمام وقت
  • نیاز به مدیر ساختمان , آشنا به امور شهرداری و , ساختمان و…. ( سهروردی شمالی)

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

09122178801