کارخانه ای واقع درشهرک صنعتی

  • کارخانه ای واقع درشهرک صنعتی , ایوانکی به تعدادی انباردار , دعوت به همکاری مینماید

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

 

داخلي صفر 22781347