# کمک آشپزفست فود #

# کمک آشپزفست فود #

  • تمام وقت
  • # کمک آشپزفست فود # , و کارگرساده (بدون جای خواب)

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

52 51 697 0903 محدوده انقلاب 66 30 775 0919