یکنفر مدیر

یکنفر مدیر

  • تمام وقت
  • یکنفر مدیر , با سابقه کار در هتل , و آشنا به زبان انگلیسی نیازمندیم

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

33115764