• تمام وقت
  • به یک مدیر اجرائی آقا , مسلط به اموررنگ رزی پارچه-مدیریت پرسنل , کنترل کیفیت-مکاتبات اداری وارتباط بامشتری , جهت همکاری درکارخانه رنگ رزی , حومه شهرری نیازمندیم علاقمندان رزومه , خودرا ایمیل ویا با تلفن زیرتماس حاصل نمایند

 

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

Behrangfam@gmail.com 09197877244