برچسب: انگیزه کار

کارنیک برترین کاریابی آنلاین کشور با مدیریت اشکان نیک بین

کسب و کار چیست ؟

کسب و کار چیست ؟

کسب و کار مجموعه ای از افراد می باشد با تخصص های مختلف در سازمان که برای هدف مشابهی تلاش می کنند. کسب و کار برای فراهم کردن نیازهای مشتریان بوجود آمده است. مجموعه فعالیت هایی برای بدست آوردن پول و ارزش محصول. اگر خواهان این هستیم که همیشه کسب و کارمان سرپا باشد نباید در خدمت به مردم و چرخه خرید و فروش کم کاری کنیم.

اطلاعات بیشتر